หน้าแรก
 ลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย
 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบุคลากร
 วิธีการใช้งาน
 พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 50
 
     
  สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
 
 


กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายวิทยาเขตหนองคาย

รหัสนักศึกษา:   #5232300XX-X
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน:
      วิธีการลงทะเบียน

 ***
หมายเหตุ ถ้าไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ให้ติดต่อที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบริหาร โทร.042-415613, 46613

 

กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศbr /> โทร 042-415613 ภายใน 4613
Email: jatpho@nkc.kku.ac.th