ระบบหอพักนักศึกษา

ประกาศรับสมัครหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่รหัสขึ้นต้นด้วย 62 เข้าหอพักประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1.หอพักนักศึกษาจะเปิดบริการจองห้องพักออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm/ โดยจะเปิดให้จองห้องพักได้ระหว่าง วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. - 19 กรกฏาคม 2562 (จองห้องแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

2.พิมพ์ใบชำระเงิน https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm/booking/checkbill และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ก่อนวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าพัก

3.ใบสมัครจำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดในเว็บไซต์) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้ว  และนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักจากธนาคาร ลิงค์ดาวน์โหลด https://bit.ly/2YMIoup

4.นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รายงานตัวเข้าหอพักในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เจ้าหน้าที่หอพัก โทร. 0819754096© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699