ระบบหอพักนักศึกษา

ขั้นตอนวิธีการจองห้องพัก

ขั้นตอนการจองหอพักง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู จองหอพัก > เข้ารหัสนักศึกษา>เลือกห้องพัก

2. เลือกเมนู พิมพ์ใบแจ้งยอด>สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดออกมา

3.นำใบแจ้งยอดค่าหอพักไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์>เก็บใบสำคัญรับเงินจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน

4.ธนาคารจะเชื่อมโยงข้อมูลกับมหาวิทยาลัยว่านักศึกษาคนใดจ่ายแล้ว จะออนไลน์ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบ

5.มหาวิทยาลัยจัดทำรายชื่อผู้เข้าพักตามที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว

การจองหอพักของนักศึกษาใหม่

กำหนดการจองห้องพักสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตหนองคาย ปีการศึกษา 2561

  1. รอบที่ 1 เปิดให้นักศึกษาใหม่จองและจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2561(เปิดระบบ 10.00 น.)
  2. รอบที่ 2 เปิดให้นักศึกษาใหม่จองและจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ต้องมีรหัสนักศึกษาแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำการจองได้(รหัสขึ้นต้นด้วย 61XXXXXXX-X)

ค่าหอพัก ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม 3200 บาท + ค่าประกันกุญแจ 100 บาท + ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท รวมจ่าย 3,800 บาท/ภาคการศึกษา (5เดือน)

สิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละห้อง ประกอบด้วย เตียง+ฟูกที่นอน,โต๊ะอ่านหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า,เก้าอี้

หมายเหตุ. มข.วิทยาเขตหนองคาย มีหอพักทั้งหมด 3 หลัง คือ หอพักชาย 1 หลัง,หอพักหญิง 2 หลัง(ห้องน้ำรวม   1 หลัง พักสองคนต่อห้อง,ห้องน้ำในตัว 1 หลังพักสามคนต่อห้อง) โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกันคือ 3,800 บาท   ทั้ง3หลัง

สอบถามเพิ่มเติมที่ facebook : หอพักนักศึกษา มข. วิทยาเขตหนองคาย  โทรศัพท์ 042-415631,063-4249555

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รหัส 61) เข้าหอพัก

กำหนดการจองหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  • เปิดจองรอบแรก

วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2561 นักศึกษาใหม่(รหัส 61) เลือกจองห้องพัก พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ต้องชำระภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ 18 มิถุนายน 2561

  • เปิดจองรอบที่สอง

วันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาใหม่(รหัส61)เลือกห้องพัก พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ต้องชำระภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

  • เปิดจองรอบที่สาม

วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 นักศึกษารุ่นพี่รหัส 60,59,58,57 เลือกห้องพัก พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ต้องชำระภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2561

  • สำหรับผู้ที่จองห้องพักไม่ทันในช่วงวันเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อขอเข้าพักได้ที่ห้องสำนักงานหอพัก ภายในศูนย์อาหารและบริการ(คอมเพลกซ์) ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

นักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพักและรับกุญแจ 28 - 29 กรกฎาคม 2561© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699