ระบบหอพักนักศึกษา


แสดง 1 ถึง 20 จาก 6,774 ผลลัพธ์
#นักศึกษาระดับห้องพักสถานะสมัครวันที่ชำระวันที่
1นางสาวพัชรินทร์ สิทธิธรรมปริญญาตรี ภาคปกติ3-427ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3713/12/2561 16:07:00
2นางสาวจารุชา คณะศิริวงค์ปริญญาตรี ภาคปกติ1-117ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3313/12/2561 14:13:04
3นางสาวจินตนา ประเสริฐแก้วปริญญาตรี ภาคปกติ3-227ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3613/12/2561 10:28:17
4นางสาวนิภาพร นวลบุญมาปริญญาตรี ภาคปกติ3-325ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3712/12/2561 18:44:41
5นางสาวศุภาพิชญ์ เนตรนีปริญญาตรี ภาคปกติ3-225ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3612/12/2561 16:37:15
6นางสาวไพลิน เปศรีปริญญาตรี ภาคปกติ3-417ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3712/12/2561 15:13:43
7นางสาวกุลธิดา เครือสุวรรณวงษ์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-129ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4010/12/2561 16:01:51
8นางสาวบุญย่า บัวประกอบปริญญาตรี ภาคปกติ3-123ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3910/12/2561 10:45:55
9นางสาวจันทรรัตน์ สอนชัยมูลปริญญาตรี ภาคปกติ3-216ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3609/12/2561 17:48:13
10นางสาวศิริพร พรรณโภชน์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-240ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4009/12/2561 12:45:33
11นายปัณณวิชญ์ จันทนากรปริญญาตรี ภาคปกติ2-115ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4109/12/2561 11:52:01
12นายภัคนนท์ ชมภูมีปริญญาตรี ภาคปกติ2-314ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3808/12/2561 15:39:44
13นางสาวกฤตติการ รัตนพุทธคุณปริญญาตรี ภาคปกติ3-132ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3507/12/2561 14:26:07
14นางสาวรังสิญา จันทร์ใสปริญญาตรี ภาคปกติ3-124ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3506/12/2561 18:51:21
15นางสาวอรณิชา ตันสุหัชปริญญาตรี ภาคปกติ3-331ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4106/12/2561 16:53:43
16นายไกรสีห์ มณีสอดแสงปริญญาตรี ภาคปกติ2-413ชำระแล้ว25/07/2561 17:55:4729/11/2561 14:08:19
17นางสาวสุจิตรา กีสูงเนินปริญญาตรี ภาคปกติ3-110ชำระแล้ว22/07/2561 21:06:0524/09/2561 10:14:56
18นางสาวบุญฑริกา ยอดสง่าปริญญาตรี ภาคปกติ1-325ชำระแล้ว31/05/2561 22:24:5528/08/2561 09:12:31
19นางสาวธัญญรัตน์ สมาลีปริญญาตรี ภาคปกติ3-227ชำระแล้ว01/06/2561 00:03:2928/08/2561 09:12:22
20นายภูริต โภคานิตย์ปริญญาตรี ภาคปกติ2-215ชำระแล้ว01/06/2561 01:44:4127/08/2561 09:00:35

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699