ระบบหอพักนักศึกษา


แสดง 1 ถึง 20 จาก 7,280 ผลลัพธ์
#นักศึกษาระดับห้องพักสถานะสมัครวันที่ชำระวันที่
1นางสาวพรชนก สาริกบุตรปริญญาตรี ภาคปกติ3-440ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4101/02/2562 14:44:47
2นางสาวชนิดา แสนโคตรปริญญาตรี ภาคปกติ3-421ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3721/01/2562 09:30:20
3นางสาวนริษา ชื่นอารมย์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-233ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3621/01/2562 09:29:55
4นางสาววาริษา ทองเพ็ญปริญญาตรี ภาคปกติ1-414ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3421/01/2562 09:28:08
5นางสาวปฐมา ชาหอมชื่นปริญญาตรี ภาคปกติ3-103ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3421/01/2562 09:25:47
6นายธนวัฒน์ พิลาพงษ์ปริญญาตรี ภาคปกติ2-112ชำระแล้ว27/07/2561 00:59:4121/01/2562 09:20:11
7นายธนวัฒน์ พิลาพงษ์ปริญญาตรี ภาคปกติ2-112ชำระแล้ว09/01/2562 22:22:2621/01/2562 09:19:32
8นายทศพร ระไวกลางปริญญาตรี ภาคปกติ2-321ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3821/01/2562 09:16:19
9นางสาวดวงกมล โยธะวงษ์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-415ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3721/01/2562 09:06:59
10นางสาวปรีชญา จันทะนันท์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-305ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4021/01/2562 09:03:45
11นายสิริโรจน์ นาคคำปริญญาตรี ภาคปกติ2-219ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3921/01/2562 09:00:45
12นายประเสริฐวิทย์ เฉียวกลางปริญญาตรี ภาคปกติ2-218ชำระแล้ว09/01/2562 22:22:2421/01/2562 09:00:28
13นายสหรัช สีหาปริญญาตรี ภาคปกติ2-224ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3921/01/2562 08:59:59
14นางสาวพยอม ชัยวงศ์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-430ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3821/01/2562 08:51:29
15นางสาวปวริสรา ฝอยผักแว่นปริญญาตรี ภาคปกติ3-213ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4112/01/2562 14:48:14
16นางสาวณัฐณิชา ลารังสิทธิ์ปริญญาตรี ภาคปกติ1-416ชำระแล้ว09/01/2562 22:21:5612/01/2562 14:47:18
17นางสาวนุชนาฎ โคตะมะปริญญาตรี ภาคปกติ1-409ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3412/01/2562 14:47:05
18นางสาวกวินทิพย์ ศรีสมานปริญญาตรี ภาคปกติ3-303ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3612/01/2562 14:45:18
19นางสาวญาณิศา ศรีหนองหว้าปริญญาตรี ภาคปกติ3-102ชำระแล้ว09/01/2562 22:21:5612/01/2562 14:43:38
20นางสาวอมิตตา ชินวงศ์ปริญญาตรี ภาคปกติ1-225ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4210/01/2562 20:10:03

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699