ระบบหอพักนักศึกษา


แสดง 1 ถึง 20 จาก 8,295 ผลลัพธ์
#นักศึกษาห้องพักปีการศึกษาสถานะสมัครวันที่ชำระวันที่
1นางสาวชนาภา บุญโย3-2111/2562ชำระแล้ว27/05/2562 19:14:2831/05/2562 12:43:06
2นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยเลิศ3-1211/2562ชำระแล้ว28/05/2562 04:31:1203/06/2562 19:47:16
3นายอดิศักดิ์ ภูจำปา2-2041/2562ชำระแล้ว14/06/2562 21:59:5025/06/2562 08:52:19
4นางสาวปิยดา อุตรศรี3-2121/2562ชำระแล้ว27/05/2562 19:22:3506/06/2562 09:37:29
5นางสาวศิริลักษณ์ หลักดี3-3091/2562ชำระแล้ว28/05/2562 04:33:4831/05/2562 11:46:09
6นางสาวภัณฑิรา แสนเรียน3-4371/2562ชำระแล้ว14/06/2562 22:40:5425/06/2562 13:17:06
7นายวีรวัฒน์ วิโค2-4031/2562ชำระแล้ว28/05/2562 04:42:3609/06/2562 13:16:44
8นางสาววณิชญา สุทธิดี3-4371/2562ชำระแล้ว14/06/2562 23:33:4118/06/2562 12:01:11
9นางสาวนรีนุช รักโคตร3-3341/2562ชำระแล้ว27/05/2562 19:32:4730/05/2562 14:43:04
10นางสาวอินทิรา จรเด็จ3-2061/2562ชำระแล้ว28/05/2562 04:46:1909/06/2562 13:02:05
11นางสาวอันธิกา แก้วสวัสดิ์3-1331/2562ชำระแล้ว15/06/2562 02:01:1617/06/2562 14:45:25
12นางสาวประกายทิพย์ อ้วนคำจันทร์3-1071/2562ชำระแล้ว27/05/2562 20:03:1308/06/2562 19:21:56
13นางสาวจีรณา สิงห์สนั่น3-3091/2562ชำระแล้ว28/05/2562 04:55:4505/06/2562 13:21:59
14นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน2-2231/2562ชำระแล้ว15/06/2562 21:54:0625/06/2562 11:05:04
15นางสาวพิไลพร มาตะวงค์3-1011/2562ชำระแล้ว27/05/2562 20:04:4306/06/2562 10:51:30
16นางสาววราภรณ์ เสนเกื้อ1-3081/2562ชำระแล้ว28/05/2562 05:04:0229/05/2562 18:38:16
17นางสาวอโนชา พะกะยะ3-4081/2562ชำระแล้ว16/06/2562 01:04:0921/06/2562 13:18:33
18นางสาวปริมา วิริยาภิรมย์3-1121/2562ชำระแล้ว27/05/2562 20:15:5802/06/2562 15:09:26
19นางสาวปัญจพร บุญพงษ์1-3081/2562ชำระแล้ว28/05/2562 05:07:0009/06/2562 13:35:27
20นางสาวภัณพิลา เอื้อวัฒนะสกุล3-4081/2562ชำระแล้ว16/06/2562 01:04:2625/06/2562 14:24:05

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699