ระบบหอพักนักศึกษา


แสดง 1 ถึง 20 จาก 7,279 ผลลัพธ์
#นักศึกษาระดับห้องพักสถานะสมัครวันที่ชำระวันที่
1นางสาวชฎาภรณ์ ประดับพันธุ์ปริญญาตรี ภาคปกติ1-105ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3303/05/2562 14:19:54
2นายรัฐเศรษฐ จำปาหารปริญญาตรี ภาคปกติ2-104ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3814/03/2562 14:59:34
3นางสาวนุศรา ศรีอาจปริญญาตรี ภาคปกติ1-214ชำระแล้ว31/05/2561 21:51:0805/03/2562 13:58:10
4นางสาวอารีย์ สีพันธ์ปริญญาตรี ภาคปกติ1-320ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3425/02/2562 17:41:07
5นางสาวพรชนก สาริกบุตรปริญญาตรี ภาคปกติ3-440ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4101/02/2562 14:44:47
6นางสาวชนิดา แสนโคตรปริญญาตรี ภาคปกติ3-421ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3721/01/2562 09:30:20
7นางสาวนริษา ชื่นอารมย์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-233ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3621/01/2562 09:29:55
8นางสาววาริษา ทองเพ็ญปริญญาตรี ภาคปกติ1-414ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3421/01/2562 09:28:08
9นางสาวปฐมา ชาหอมชื่นปริญญาตรี ภาคปกติ3-103ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3421/01/2562 09:25:47
10นายธนวัฒน์ พิลาพงษ์ปริญญาตรี ภาคปกติ2-112ชำระแล้ว27/07/2561 00:59:4121/01/2562 09:20:11
11นายธนวัฒน์ พิลาพงษ์ปริญญาตรี ภาคปกติ2-112ชำระแล้ว09/01/2562 22:22:2621/01/2562 09:19:32
12นายทศพร ระไวกลางปริญญาตรี ภาคปกติ2-321ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3821/01/2562 09:16:19
13นางสาวดวงกมล โยธะวงษ์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-415ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3721/01/2562 09:06:59
14นางสาวปรีชญา จันทะนันท์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-305ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4021/01/2562 09:03:45
15นายสิริโรจน์ นาคคำปริญญาตรี ภาคปกติ2-219ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3921/01/2562 09:00:45
16นายประเสริฐวิทย์ เฉียวกลางปริญญาตรี ภาคปกติ2-218ชำระแล้ว09/01/2562 22:22:2421/01/2562 09:00:28
17นายสหรัช สีหาปริญญาตรี ภาคปกติ2-224ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3921/01/2562 08:59:59
18นางสาวพยอม ชัยวงศ์ปริญญาตรี ภาคปกติ3-430ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:3821/01/2562 08:51:29
19นางสาวปวริสรา ฝอยผักแว่นปริญญาตรี ภาคปกติ3-213ชำระแล้ว04/12/2561 16:29:4112/01/2562 14:48:14
20นางสาวณัฐณิชา ลารังสิทธิ์ปริญญาตรี ภาคปกติ1-416ชำระแล้ว09/01/2562 22:21:5612/01/2562 14:47:18

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699