ระบบหอพักนักศึกษา

งานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

โทรศัพท์ 042-415631
ในวันและเวลาราชการ

 

 

facebook : หอพักนักศึกษา มข.วิทยาเขตหนองคาย

 

 

ประกาศโดย: วันที่ประกาศ:


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699