ระบบหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประกอบด้วย อาคาร 3 หลัง

-หอพัก 1 (หญิง)  จำนวนห้องพัก  99 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จำนวน 198 คน (ห้องน้ำรวม) ห้องละ 2 คน

-หอพัก 2 (ชาย)   จำนวนห้องพัก  99 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จำนวน 198 คน (ห้องน้ำรวม) ห้องละ 2 คน

-หอพัก 3 (หญิง)  จำนวนห้องพัก 155 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จำนวน 453 คน(ห้องน้ำในตัว) ห้องละ 3 คน

 


ประกาศโดย: วันที่ประกาศ:


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699