ระบบหอพักนักศึกษา

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 

           1.  จัดวัสดุ/ครุภัณฑ์อุปกรณ์ในห้องพัก เช่น เตียงพร้อมที่นอน, ตู้เสื้อผ้า และ โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้

           2.  ห้องอ่านหนังสือ / ห้องนันทนาการ

           3.  บริการด้านเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้าน

           4.  บริการยืมกุญแจสำรองและนำคืนทันทีเมื่อเสร็จธุระ โดยติดต่อได้ที่งานหอพักวิทยาเขตหนองคาย ในเวลาราชการ

           5.  บริการซ่อมแซมวัสดุ และครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยแจ้งที่งานหอพัก

           6.  สถานที่จอดรถจักรยานยนต์

           7.  บริการเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมน้ำดื่มที่สะอาด

           8.  มีพนักงานทำความสะอาดภายในหอพักและบริเวณหอพัก

           9.  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย

 

ประกาศโดย: วันที่ประกาศ:


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699