ระบบหอพักนักศึกษา

1.       นายธนิ  หาโครต                                    

2.       นายอัฐพล  สาน้อย                           

3.       นายยุทธภูมิ  ขุลาหล้า                             

4.       นายบุญช่วย  จันทร์ล้วน                          

   

ประกาศโดย: วันที่ประกาศ:


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699