ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 1 ถึง 20 จาก 5,180 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
42238[603440165-2] ภัทริน ทำนองลงทะเบียนยังไม่รับ18 ต.ค. 2562
42236[613440024-1] จิรนันท์ มัธปะโมEMSยังไม่รับ18 ต.ค. 2562
42232[613430077-6] อนิศรา พันธุ์มีศรีลงทะเบียนยังไม่รับ18 ต.ค. 2562
42221[603420459-7] สโรชา กิณเรศEMSยังไม่รับ17 ต.ค. 2562
42216[613410075-2] จรรยพร เต่าไชยสงค์EMSยังไม่รับ17 ต.ค. 2562
42214[613430009-3] นนทวัฒน์ สิงหารEMSยังไม่รับ17 ต.ค. 2562
42213[593440001-1] กนกวรรณ จันทร์มาเมืองEMSยังไม่รับ17 ต.ค. 2562
42209[613430048-3] นพมาศ อภัยEMSยังไม่รับ17 ต.ค. 2562
42208[603430433-9] ชาริมา หัสโลกEMSยังไม่รับ17 ต.ค. 2562
42194[603410275-3] ภาณุเดช ทองยศEMSยังไม่รับ16 ต.ค. 2562
42192[613440037-2] พงศ์พล ดาวรัตนชัยEMSยังไม่รับ16 ต.ค. 2562
42189[623420034-1] พัชรี จงจิตรEMSยังไม่รับ16 ต.ค. 2562
42187[623430085-8] นันท์นภัส นวลมิ่งกิรติลงทะเบียนยังไม่รับ16 ต.ค. 2562
42177[593430096-0] ปองพล อุดมEMSยังไม่รับ16 ต.ค. 2562
42174[623430042-6] ไพลิน บัวทองลงทะเบียนยังไม่รับ16 ต.ค. 2562
42148[593420377-8] ภัสราภรณ์ อุ่นใจเพื่อนพัสดุยังไม่รับ15 ต.ค. 2562
42138[603430433-9] ชาริมา หัสโลกลงทะเบียนยังไม่รับ15 ต.ค. 2562
42090[593420004-7] จุฑามาศ ลุนสำโรงEMSยังไม่รับ11 ต.ค. 2562
42079[623430036-1] กนกกานต์ แสงงามลงทะเบียนยังไม่รับ11 ต.ค. 2562
42059[613420031-6] กัญญารัตน์ คำอินทร์ลงทะเบียนยังไม่รับ10 ต.ค. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699