ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 21 ถึง 40 จาก 5,180 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
42058[613420074-8] พีรวิชญ์ ดีแซงEMSยังไม่รับ10 ต.ค. 2562
42057[593430437-0] อภิญญา ชาระEMSยังไม่รับ10 ต.ค. 2562
42056[603420399-9] ไซนัลอาบีดิน เจะฮิงEMSยังไม่รับ10 ต.ค. 2562
42055[613430098-8] ชัญญานุช ขัดโพธิ์EMSยังไม่รับ10 ต.ค. 2562
42023[603430424-0] หฤทัย พลเยี่ยมEMSยังไม่รับ09 ต.ค. 2562
42000[603420224-4] บุษยพรรณ ขันเขตต์ลงทะเบียนยังไม่รับ08 ต.ค. 2562
41888[623420021-0] กุลสตรี แก้วสมบัติลงทะเบียนยังไม่รับ03 ต.ค. 2562
41877[613430077-6] อนิศรา พันธุ์มีศรีลงทะเบียนยังไม่รับ02 ต.ค. 2562
41872[613430150-2] อรกนก นันทะมีชัยลงทะเบียนยังไม่รับ02 ต.ค. 2562
41683[613430012-4] พงศกร สอนเวียงEMSยังไม่รับ24 ก.ย. 2562
41659[623420009-0] ชมพูนุช จรมั่งนอกEMSยังไม่รับ23 ก.ย. 2562
41563[593440043-5] ยลดา จันทิมาลงทะเบียนยังไม่รับ19 ก.ย. 2562
41502[593430566-9] ธนพร ทิพฤาตรีลงทะเบียนยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41501[593440034-6] ประกายทิพย์ อ้วนคำจันทร์ลงทะเบียนยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41500[623440029-2] กมลชนก นิลสุEMSยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41497[623440029-2] กมลชนก นิลสุEMSยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41496[623440018-7] วิภาวรรณ อยู่คงEMSยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41478[613410079-4] อาภรณ์ แซ่เฮ้อลงทะเบียนยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41474[603420030-7] อัษฎาวุธ นวลคำสิงห์EMSยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41470[613420057-8] ศิริพร พรรณโภชน์EMSยังไม่รับ17 ก.ย. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699