ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 21 ถึง 40 จาก 5,081 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
39518[603420454-7] รัฐเศรษฐ จำปาหารEMSยังไม่รับ17 มิ.ย. 2562
39514[603430299-7] อัจฉรา ลื่นกลางEMSยังไม่รับ17 มิ.ย. 2562
39297[603420469-4] ยุทธศักดิ์ เกษางามEMSยังไม่รับ31 พ.ค. 2562
39223[603420458-9] วัชรพงษ์ ราชบุรีลงทะเบียนยังไม่รับ27 พ.ค. 2562
39112[605430006-2] บุษบา โคตะนนท์ลงทะเบียนยังไม่รับ21 พ.ค. 2562
39102[593430016-4] กรกนก มูลสุวรรณลงทะเบียนยังไม่รับ21 พ.ค. 2562
39008[603430446-0] พรรณิภา ยวงโพธิลงทะเบียนยังไม่รับ16 พ.ค. 2562
38971[603430398-5] สุธิตา ณรงค์นภนันท์EMSยังไม่รับ15 พ.ค. 2562
38900[613420046-3] นันธิญา เหล่าอุดมEMSยังไม่รับ13 พ.ค. 2562
38829[603420287-0] ปวรินทร์ เนียนเจริญชัยกุลลงทะเบียนยังไม่รับ08 พ.ค. 2562
38760[603410303-4] เบญจลักษณ์ วงศ์พุฒลงทะเบียนยังไม่รับ03 พ.ค. 2562
38695[603430072-5] เมธากร สุวรรณรอดลงทะเบียนยังไม่รับ02 พ.ค. 2562
38694[613430162-5] วรรณนิษา ติวทองลงทะเบียนยังไม่รับ02 พ.ค. 2562
38692[593420377-8] ภัสราภรณ์ อุ่นใจเพื่อนลงทะเบียนยังไม่รับ02 พ.ค. 2562
38690[613430011-6] ปรัชญาภรณ์ ดอนเสนาEMSยังไม่รับ02 พ.ค. 2562
38685[593430566-9] ธนพร ทิพฤาตรีลงทะเบียนยังไม่รับ02 พ.ค. 2562
38665[583430578-1] อัญชลี ใสจูงพัสดุยังไม่รับ29 เม.ย. 2562
38664[593410036-0] จารุชา คณะศิริวงค์ลงทะเบียนยังไม่รับ29 เม.ย. 2562
38633[613410050-8] อรรถโกวิท รูปมะเลาลงทะเบียนยังไม่รับ29 เม.ย. 2562
38594[593430258-0] มณฑนา พิศสว่างEMSยังไม่รับ26 เม.ย. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699