ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 41 ถึง 60 จาก 5,180 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
41464[593440099-8] กวิน มูลคำสุขEMSยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41457[603430446-0] พรรณิภา ยวงโพธิEMSยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41448[613410064-7] นารีรัตน์ คัตวงษ์EMSยังไม่รับ17 ก.ย. 2562
41420[593430074-0] น้ำฝน โพธิ์ลีลงทะเบียนยังไม่รับ13 ก.ย. 2562
41409[593430566-9] ธนพร ทิพฤาตรีEMSยังไม่รับ13 ก.ย. 2562
41403[613430160-9] เพรียวพรรณ ดงใต้EMSยังไม่รับ13 ก.ย. 2562
41379[613410086-7] สราศิณี แพนดีEMSยังไม่รับ12 ก.ย. 2562
41373[593430336-6] จันทรรัตน์ สอนชัยมูลEMSยังไม่รับ12 ก.ย. 2562
41370[593440034-6] ประกายทิพย์ อ้วนคำจันทร์EMSยังไม่รับ12 ก.ย. 2562
41219[623410052-5] ณัฐพร ดีสวนโคกEMSยังไม่รับ05 ก.ย. 2562
41203[603410034-5] กัมพล โชติทองEMSยังไม่รับ04 ก.ย. 2562
41197[603430298-9] อัจฉรา จารีEMSยังไม่รับ04 ก.ย. 2562
41139[603430494-9] ดวงสุดา เคลือบสีใสEMSยังไม่รับ02 ก.ย. 2562
41122[603420242-2] เอื้อมฝัน ชอบภูเขียวEMSยังไม่รับ02 ก.ย. 2562
41116[593420049-5] ชฎารัตน์ อุทัยลงทะเบียนยังไม่รับ02 ก.ย. 2562
41078[603430232-9] ณัฐธิดา ก้อมมณีEMSยังไม่รับ02 ก.ย. 2562
41034[603430035-1] ปิยากร ยาวรัมย์EMSยังไม่รับ29 ส.ค. 2562
41027[623420032-5] อร เจริญสุขEMSยังไม่รับ29 ส.ค. 2562
40935[593430566-9] ธนพร ทิพฤาตรีลงทะเบียนยังไม่รับ26 ส.ค. 2562
40882[593430566-9] ธนพร ทิพฤาตรีEMSยังไม่รับ23 ส.ค. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699