ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 41 ถึง 60 จาก 5,081 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
38581[593430423-1] ปานดาว คำผายลงทะเบียนยังไม่รับ26 เม.ย. 2562
38475[603410107-4] ไพลิน เปศรีEMSยังไม่รับ23 เม.ย. 2562
38470[603410059-9] รัฐเขต สีเหลืองEMSยังไม่รับ23 เม.ย. 2562
38459[603410254-1] กรรณิกา สิทธิวังEMSยังไม่รับ23 เม.ย. 2562
38429[603430213-3] เกษมณี จันสมุทรEMSยังไม่รับ22 เม.ย. 2562
38415[603430190-9] กนกกานต์ มูลสุวรรณลงทะเบียนยังไม่รับ22 เม.ย. 2562
38367[593430238-6] ธีรวัฒน์ พิมพ์พวงEMSยังไม่รับ22 เม.ย. 2562
38348[593410239-6] ประภาพร สุนทรพิชEMSยังไม่รับ19 เม.ย. 2562
38347[593420175-0] นิรมล ชาวดรEMSยังไม่รับ19 เม.ย. 2562
38326[583410001-8] กมลธิดา มะลิต้นลงทะเบียนยังไม่รับ18 เม.ย. 2562
38294[613440022-5] สิริมล เงางามEMSยังไม่รับ17 เม.ย. 2562
38247[583430229-6] ชุติพร ใยแก้วEMSยังไม่รับ10 เม.ย. 2562
38202[593410080-7] สุธิดา แสนศรีลงทะเบียนยังไม่รับ09 เม.ย. 2562
38195[593440094-8] รังสิญา จันทร์ใสลงทะเบียนยังไม่รับ09 เม.ย. 2562
38136[593430336-6] จันทรรัตน์ สอนชัยมูลลงทะเบียนยังไม่รับ05 เม.ย. 2562
38109[583430405-2] จุฑามาศ พลเทพEMSยังไม่รับ04 เม.ย. 2562
38102[593410239-6] ประภาพร สุนทรพิชEMSยังไม่รับ04 เม.ย. 2562
38022[613410001-1] นิภาพร พิมนามEMSยังไม่รับ01 เม.ย. 2562
38016[613430043-3] ชลธิชา มะลิยศEMSยังไม่รับ01 เม.ย. 2562
38012[603410233-9] ชุติมา พากุดเลาะEMSยังไม่รับ01 เม.ย. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699