ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 61 ถึง 80 จาก 5,081 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
37946[583430528-6] กาญจนาพร ไชยลาลงทะเบียนยังไม่รับ28 มี.ค. 2562
37874[583410001-8] กมลธิดา มะลิต้นลงทะเบียนยังไม่รับ25 มี.ค. 2562
37841[593430323-5] สิรินยา คำภาคตEMSยังไม่รับ22 มี.ค. 2562
37835[583430005-8] กฤษดา สุวรรณสนธิ์EMSยังไม่รับ22 มี.ค. 2562
37775[593420077-0] เกศินี บุญเพ็งEMSยังไม่รับ20 มี.ค. 2562
37774[613430080-7] ฝ้าย ภาระพงษ์EMSยังไม่รับ20 มี.ค. 2562
37732[593440102-5] ณัฏฐ์นรี เศษไธสงEMSยังไม่รับ18 มี.ค. 2562
37729[603430380-4] จิตรลัดดา เศษบุบผาลงทะเบียนยังไม่รับ18 มี.ค. 2562
37727[603420279-9] ชนิดา แสนโคตรลงทะเบียนยังไม่รับ18 มี.ค. 2562
37723[613430053-0] รัตนากร บุญมาลงทะเบียนยังไม่รับ18 มี.ค. 2562
37721[603430142-0] หัทยา คำลาลงทะเบียนยังไม่รับ18 มี.ค. 2562
37713[603420364-8] พรรณรายณ์ โนวฤทธิ์ลงทะเบียนยังไม่รับ18 มี.ค. 2562
37657[583430535-9] ชลธิดา หลวงชาEMSยังไม่รับ14 มี.ค. 2562
37656[613430050-6] ปิยธิดา จีมังEMSยังไม่รับ14 มี.ค. 2562
37391[603420120-6] สุภาพร พลสิทธิ์EMSยังไม่รับ05 มี.ค. 2562
37356[613430160-9] เพรียวพรรณ ดงใต้EMSยังไม่รับ04 มี.ค. 2562
37285[593410335-0] สุดารัตน์ อุ่นนาวินEMSยังไม่รับ28 ก.พ. 2562
37251[613430093-8] นิติยา แสนแก้วEMSยังไม่รับ27 ก.พ. 2562
37248[603430515-7] ชลธิชา สร้อยเสนาEMSยังไม่รับ27 ก.พ. 2562
37246[603420308-8] จิรนันท์ รัตนวันEMSยังไม่รับ27 ก.พ. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699