ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 61 ถึง 80 จาก 5,180 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
40872[623440048-8] ศุภสุตา แสนตระกูลลงทะเบียนยังไม่รับ23 ส.ค. 2562
40837[623440048-8] ศุภสุตา แสนตระกูลลงทะเบียนยังไม่รับ22 ส.ค. 2562
40770[623420054-5] แองเจโล ฟาซีนEMSยังไม่รับ20 ส.ค. 2562
40746[603410060-4] รุ่งโรจน์ พลเยี่ยมEMSยังไม่รับ19 ส.ค. 2562
40743[603440165-2] ภัทริน ทำนองEMSยังไม่รับ19 ส.ค. 2562
40712[623430064-6] อภิญญาพร สุขมาลงทะเบียนยังไม่รับ19 ส.ค. 2562
40638[593430037-6] นิตยา สบู่ทองEMSยังไม่รับ14 ส.ค. 2562
40531[613440013-6] บุญย่า บัวประกอบลงทะเบียนยังไม่รับ09 ส.ค. 2562
40505[593420054-2] นุชนาฎ โคตะมะEMSยังไม่รับ08 ส.ค. 2562
40503[613430002-7] กุลธิดา เครือสุวรรณวงษ์EMSยังไม่รับ08 ส.ค. 2562
40501[603420120-6] สุภาพร พลสิทธิ์EMSยังไม่รับ08 ส.ค. 2562
40462[593430509-1] คณิตรี ตองอ่อนลงทะเบียนยังไม่รับ07 ส.ค. 2562
40430[583420334-5] เบญจรัตน์ บุญชนะโชติEMSยังไม่รับ06 ส.ค. 2562
40428[623430064-6] อภิญญาพร สุขมาEMSยังไม่รับ06 ส.ค. 2562
40369[613430089-9] อารียา แย้มยวนลงทะเบียนยังไม่รับ05 ส.ค. 2562
40368[603420459-7] สโรชา กิณเรศEMSยังไม่รับ05 ส.ค. 2562
40329[593420377-8] ภัสราภรณ์ อุ่นใจเพื่อนลงทะเบียนยังไม่รับ02 ส.ค. 2562
40142[593430093-6] นัฐมล สงสีเสาลงทะเบียนยังไม่รับ26 ก.ค. 2562
40119[613430028-9] ณัฐพงษ์ เหล่าทองสารลงทะเบียนยังไม่รับ25 ก.ค. 2562
40118[613430066-1] ญาณัจฉรา วิถีเทพลงทะเบียนยังไม่รับ25 ก.ค. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699