ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 81 ถึง 100 จาก 5,081 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
37245[613440004-7] ณฐพร พลศาลาEMSยังไม่รับ27 ก.พ. 2562
37244[603420038-1] เกศมณี อาบเงินEMSยังไม่รับ27 ก.พ. 2562
37240[613440020-9] วราภรณ์ ธรรมประเสริฐEMSยังไม่รับ27 ก.พ. 2562
37234[583430101-2] กุลสตรี เถาโมลาลงทะเบียนยังไม่รับ27 ก.พ. 2562
37210[603420260-0] วาสิตา สุขแสนลงทะเบียนยังไม่รับ26 ก.พ. 2562
37164[583410011-5] ชมนภา ศรีเทียมเงินลงทะเบียนยังไม่รับ25 ก.พ. 2562
37163[603420038-1] เกศมณี อาบเงินEMSยังไม่รับ25 ก.พ. 2562
37162[603420224-4] บุษยพรรณ ขันเขตต์ลงทะเบียนยังไม่รับ25 ก.พ. 2562
37125[593420017-8] กาญจนาภรณ์ สิมมาโคตรEMSยังไม่รับ22 ก.พ. 2562
37120[593410239-6] ประภาพร สุนทรพิชEMSยังไม่รับ22 ก.พ. 2562
37039[593440082-5] เยาวธิดา ทาพลงามลงทะเบียนยังไม่รับ20 ก.พ. 2562
37034[593430016-4] กรกนก มูลสุวรรณลงทะเบียนยังไม่รับ20 ก.พ. 2562
36997[593410335-0] สุดารัตน์ อุ่นนาวินลงทะเบียนยังไม่รับ18 ก.พ. 2562
36989[603420399-9] ไซนัลอาบีดิน เจะฮิงลงทะเบียนยังไม่รับ18 ก.พ. 2562
36988[583420334-5] เบญจรัตน์ บุญชนะโชติลงทะเบียนยังไม่รับ18 ก.พ. 2562
36987[583420334-5] เบญจรัตน์ บุญชนะโชติEMSยังไม่รับ18 ก.พ. 2562
36980[603430503-4] วิชชุดา การะเกษEMSยังไม่รับ18 ก.พ. 2562
36975[583430231-9] ฐิติรัตน์ กิริยาEMSยังไม่รับ18 ก.พ. 2562
36927[593430572-4] นิศามณี ศิลารัตน์ลงทะเบียนยังไม่รับ15 ก.พ. 2562
36926[593420175-0] นิรมล ชาวดรลงทะเบียนยังไม่รับ15 ก.พ. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699