ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 101 ถึง 120 จาก 5,081 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
36915[613420011-2] สุนิษา หอมพรมมาEMSยังไม่รับ15 ก.พ. 2562
36883[603430232-9] ณัฐธิดา ก้อมมณีEMSยังไม่รับ14 ก.พ. 2562
36879[603420125-6] อภินัฐ เหลือบแลEMSยังไม่รับ14 ก.พ. 2562
36823[603440083-4] วราภรณ์ รัชรินทร์EMSยังไม่รับ12 ก.พ. 2562
36821[613440021-7] วรินทรวิสาข์ จรลำโกนEMSยังไม่รับ12 ก.พ. 2562
36817[603410202-0] ติยพล ต่อติดEMSยังไม่รับ12 ก.พ. 2562
36816[583430423-0] พรทิพา ศรีลาชัยลงทะเบียนยังไม่รับ12 ก.พ. 2562
36778[603420242-2] เอื้อมฝัน ชอบภูเขียวลงทะเบียนยังไม่รับ11 ก.พ. 2562
36773[613410001-1] นิภาพร พิมนามEMSยังไม่รับ11 ก.พ. 2562
36712[613410005-3] ตวงรัก ศรีสุพลลงทะเบียนยังไม่รับ08 ก.พ. 2562
36706[603430484-2] วาริษา ทองเพ็ญEMSยังไม่รับ08 ก.พ. 2562
36672[603430445-2] ผกามาศ จันทร์ไข่EMSยังไม่รับ07 ก.พ. 2562
36666[613430012-4] พงศกร สอนเวียงEMSยังไม่รับ07 ก.พ. 2562
36665[603420181-6] สุชาดา มาตราชEMSยังไม่รับ07 ก.พ. 2562
36663[613420063-3] รัตนากร ศรีนวลEMSยังไม่รับ07 ก.พ. 2562
36643[603420056-9] ณัฏฐชัย โพธิ์อ่อนจรูญลงทะเบียนยังไม่รับ06 ก.พ. 2562
36631[593410135-8] ปรียา อ่อนพิมพ์EMSยังไม่รับ06 ก.พ. 2562
36627[593430336-6] จันทรรัตน์ สอนชัยมูลEMSยังไม่รับ06 ก.พ. 2562
36610[603420286-2] ปรางทิพย์ งอกงามEMSยังไม่รับ05 ก.พ. 2562
36606[583420028-2] เสาวินีย์ วิริยะศักดิ์ไพศาลEMSยังไม่รับ05 ก.พ. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699