ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 121 ถึง 140 จาก 5,081 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
36604[583420028-2] เสาวินีย์ วิริยะศักดิ์ไพศาลEMSยังไม่รับ05 ก.พ. 2562
36568[613420080-3] ธิดารัตน์ ทิลาEMSยังไม่รับ04 ก.พ. 2562
36521[593430336-6] จันทรรัตน์ สอนชัยมูลEMSยังไม่รับ04 ก.พ. 2562
36509[593420275-6] ปริมา วิริยาภิรมย์EMSยังไม่รับ01 ก.พ. 2562
36475[613410017-6] สมหวัง แก้วโจ๊ะEMSยังไม่รับ31 ม.ค. 2562
36468[593430035-0] ธารารัตน์ ก้านสีEMSยังไม่รับ31 ม.ค. 2562
36462[583410282-4] ยศวดี ชนะชัยตระกูลEMSยังไม่รับ31 ม.ค. 2562
36453[603410259-1] ปวีณา พรชัยEMSยังไม่รับ31 ม.ค. 2562
36331[593430509-1] คณิตรี ตองอ่อนEMSยังไม่รับ28 ม.ค. 2562
36330[593430193-2] วทันยา จาตุรสลงทะเบียนยังไม่รับ28 ม.ค. 2562
36180[583430192-3] มัลลิกา บุตรศรีEMSยังไม่รับ22 ม.ค. 2562
36175[593430193-2] วทันยา จาตุรสEMSยังไม่รับ22 ม.ค. 2562
36086[583430364-0] อารียา นันทะมีชัยEMSยังไม่รับ17 ม.ค. 2562
36085[613410050-8] อรรถโกวิท รูปมะเลาEMSยังไม่รับ17 ม.ค. 2562
36080[613430173-0] ชุติภา เลขนอกEMSยังไม่รับ17 ม.ค. 2562
36068[603430104-8] ชัยกฤต ละม้ายศรีEMSยังไม่รับ17 ม.ค. 2562
36053[583410018-1] ธนวรรณ ธรรมครุฑEMSยังไม่รับ17 ม.ค. 2562
36050[603430431-3] จุฑาวดี เหลือถนอมลงทะเบียนยังไม่รับ16 ม.ค. 2562
36049[603420120-6] สุภาพร พลสิทธิ์EMSยังไม่รับ16 ม.ค. 2562
36044[593420057-6] พัชราภรณ์ แสนพันEMSยังไม่รับ16 ม.ค. 2562

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699