ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 141 ถึง 160 จาก 5,081 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
36040[593430386-1] วรรณกานต์ บุตะราชEMSยังไม่รับ16 ม.ค. 2562
35991[593430386-1] วรรณกานต์ บุตะราชลงทะเบียนยังไม่รับ14 ม.ค. 2562
35987[583430231-9] ฐิติรัตน์ กิริยาลงทะเบียนยังไม่รับ14 ม.ค. 2562
35979[573410231-0] ฐิติพร ศรีกรินทร์ลงทะเบียนยังไม่รับ14 ม.ค. 2562
35978[613430009-3] นนทวัฒน์ สิงหารEMSยังไม่รับ14 ม.ค. 2562
35931[613430009-3] นนทวัฒน์ สิงหารEMSยังไม่รับ11 ม.ค. 2562
35887[603430445-2] ผกามาศ จันทร์ไข่ลงทะเบียนยังไม่รับ11 ม.ค. 2562
35886[573410231-0] ฐิติพร ศรีกรินทร์ลงทะเบียนยังไม่รับ11 ม.ค. 2562
35815[603410246-0] เลิศศักดิ์ ซึมรัมย์EMSยังไม่รับ08 ม.ค. 2562
35814[583410304-0] วรรณนิภา บุญเฟรืองEMSยังไม่รับ08 ม.ค. 2562
35790[593430193-2] วทันยา จาตุรสลงทะเบียนยังไม่รับ08 ม.ค. 2562
35763[593430040-7] ประภัสสร เศษรักษาEMSยังไม่รับ07 ม.ค. 2562
35761[603430229-8] ญาดา ศรีสุระEMSยังไม่รับ07 ม.ค. 2562
35755[593420022-5] นพพล อุปชัยEMSยังไม่รับ07 ม.ค. 2562
35675[583420087-6] อัญชลีญา ทุมพังEMSยังไม่รับ02 ม.ค. 2562
35485[593430046-5] มณฑิชา โลหิทัตEMSยังไม่รับ19 ธ.ค. 2561
35320[583430229-6] ชุติพร ใยแก้วEMSยังไม่รับ14 ธ.ค. 2561
35310[603410150-3] ผกามาศ พิศาลวนิชย์กุลEMSยังไม่รับ14 ธ.ค. 2561
35309[603430445-2] ผกามาศ จันทร์ไข่ลงทะเบียนยังไม่รับ14 ธ.ค. 2561
35164[593410219-2] นรุตม์ เมืองพรมพัสดุยังไม่รับ11 ธ.ค. 2561

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699