ระบบไปรษณีย์
โปรดจำรหัสรายการไปรษณ๊ย์เพื่อไปติดต่อขอรับที่งานอำนวยการ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ติดต่อสอบถาม 042-415618
 

แสดง 161 ถึง 180 จาก 5,081 ผลลัพธ์
รหัสชื่อผู้รับประเภทสถานะเข้าระบบ
35108[603420224-4] บุษยพรรณ ขันเขตต์EMSยังไม่รับ11 ธ.ค. 2561
34973[603420260-0] วาสิตา สุขแสนEMSยังไม่รับ03 ธ.ค. 2561
34888[583440014-1] เฌอวัลย์ สุดทองหลางลงทะเบียนยังไม่รับ29 พ.ย. 2561
34827[603430565-2] กชกร นิยมสุขEMSยังไม่รับ27 พ.ย. 2561
34792[603420158-1] บุณยากร ไวยเวชพัสดุยังไม่รับ26 พ.ย. 2561
34791[583420091-5] จิรพงศ์ ร่วมทิพย์EMSยังไม่รับ26 พ.ย. 2561
34789[583420087-6] อัญชลีญา ทุมพังEMSยังไม่รับ26 พ.ย. 2561
34780[603430144-6] อภิชญา จันทราภิรมย์ลงทะเบียนยังไม่รับ26 พ.ย. 2561
34757[593420361-3] ดวงหทัย ใสบาลEMSยังไม่รับ23 พ.ย. 2561
34750[593430386-1] วรรณกานต์ บุตะราชEMSยังไม่รับ23 พ.ย. 2561
34718[603430445-2] ผกามาศ จันทร์ไข่ลงทะเบียนยังไม่รับ22 พ.ย. 2561
34715[603420260-0] วาสิตา สุขแสนEMSยังไม่รับ22 พ.ย. 2561
34680[603410003-6] จินตปาตี สิงคลีบับภาลงทะเบียนยังไม่รับ21 พ.ย. 2561
34605[603440041-0] วรฤทัย มงคลเคหาลงทะเบียนยังไม่รับ19 พ.ย. 2561
34562[613410024-9] รุจินาพร อินทร์แขวนEMSยังไม่รับ19 พ.ย. 2561
34520[583430446-8] อาภาภรณ์ สิทธิธรรมEMSยังไม่รับ15 พ.ย. 2561
34479[583430114-3] ธัญญลักษณ์ ปังสุขEMSยังไม่รับ14 พ.ย. 2561
34477[583430114-3] ธัญญลักษณ์ ปังสุขEMSยังไม่รับ14 พ.ย. 2561
34469[603440052-5] อนัญญา เคนประคองEMSยังไม่รับ14 พ.ย. 2561
34460[603440052-5] อนัญญา เคนประคองEMSยังไม่รับ14 พ.ย. 2561

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699