ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แจ้งข้อมูล เข้าสู่ระบบ จะแสดงรายชื่อเจ้าของหมายเลข
 


แสดง 51 ถึง 81 จาก 94 ผลลัพธ์
#คณะ / หน่วยงานสายตรงภายในหมายเหตุ
51งานแผนและทรัพยากรบุคคล49842หัวหน้างานแผนฯ
52งานแผนและทรัพยากรบุคคล49844
53งานแผนและทรัพยากรบุคคล04241564649846
54คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49130ห้องพักนักวิชาการวิทยาศาสตร์ อาคารแปรรูป
55คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49131ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
56คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49132ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
57คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49133ตึก FOOD ห้องเคมี
58คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49142ห้องพักนักวิชาการประมง
59คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49149ห้องพักนักวิชาการประมง
60คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49160ห้องพักนักวิทย์ฯ อคร.ชั้น 4
61คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49160ห้องพักนักวิชาการวิทยาศาสตร์
62คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์49191คณบดี
63คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ49202ห้องพักอาจารย์
64คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ49212ศูนย์อาเซียน
65คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ49292คณบดี
66คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ49293รองคณบดี
67คณะบริหารธุรกิจ49450ห้องพักอาจารย์การโรงแรม
68คณะบริหารธุรกิจ49452ห้องพักอาจารย์การบัญชี
69คณะบริหารธุรกิจ49454ห้องพักอาจารย์บริหารธุรกิจ
70คณะบริหารธุรกิจ49494คณบดี
71คณะบริหารธุรกิจ49495รองคณบดี
72คณะศิลปศาสตร์49393คณบดี
73สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ49424
74สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ49430
75สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ49449
76สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์49342สำนักงานคณบดี
77สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์49345สำนักงานคณบดี
78สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ49215
79สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ49218
80สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ49111
81สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ49123

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699