ระบบสารสนเทศเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นักศึกษาเก่า เข้าระบบด้วย KKU-Net หรือ KKU-Webmail
- นักศึกษาใหม่ เข้าระบบด้วย Username: รหัสนักศึกษาไม่มีขีด และ Password: รหัสบัตรประชาชน

ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ลงทะเบียน
จำรหัสนักศึกษาไม่ได้ คลิกที่นี้


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699