ระบบสารสนเทศเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ลงทะเบียน
จำรหัสนักศึกษาไม่ได้ คลิกที่นี้


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699