ระบบจัดฝึกอบรม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
#ชื่อหลักสูตรวันที่เวลาสมัครรับ
1เขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์ รุ่นที่ 223/08/2560 - 25/08/2560 09:00:00 - 16:00:00020
2หลักสูตรโคลนนิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์02/09/2560 - 02/09/2560 09:00:00 - 16:00:00020

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699