dfa
ระบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงานบุคลากรออนไลน์

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เรียน บุคลากรวิทยาเขตหนองคาย

       ท่านสามารถเข้าประเมินเพื่อนร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2562
 

*** หมายเหตุ **

หากพบปัญหาการใช้งาน โทร. 49844, 49933

 

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699