กลุ่มวิจัยฯ ดำเนินจัดโครงการสัมมนากลุ่มฯ ณ ดิแอชลีย์ พลาซ่า ป่าตอง โฮเต็ล แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2560 และศึกษาดูงานที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

Read More